Twoje auto zostało skradzione? A może spowodowałeś stłuczkę? Warto skupić się na tym, aby jak najszybciej pozbyć się negatywnych konsekwencji zdarzenia – zacznij od zgłoszenia szkody.

Likwidacja szkody z AC – pierwszy krok to zgłoszenie szkody

Przy składaniu likwidacji szkody ważny jest termin

Wystosowałeś zgłoszenie szkody – i co dalej?

Likwidacja szkody z AC – pierwszy krok to zgłoszenie szkody

Jeśli Twoim celem jest wypłata odszkodowania – pierwszym krokiem jest jak najszybsze zgłoszenie szkody. Na tej postawie towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło oszacować wysokość odszkodowania. Czasem może także wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak np. rachunku zapłaty za pojazd, dowodu rejestracyjnego i książki gwarancyjnej. Te wymogi są kwestią indywidualną każdego towarzystwa w ramach Twojej polisy ac. Pamiętaj także o podaniu okoliczności zdarzenia oraz o wskazaniu danych kierowcy jak i numeru ważnej polisy.

Likwidacja szkody z ac pomoże Ci na skuteczne zabezpieczenie się nie tylko przed nieprzewidzianymi sytuacjami podczas jazdy, ale także na parkingu. Skorzystanie z opcjonalnej polisy może przynieść Ci spokój i komfort psychiczny.

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych zaczyna wprowadzać w swojej metodyce działania oględziny online. Wówczas dzięki obejrzeniu pojazdu na podstawie obrazu ze smartfona cały proces dotyczący wypłaty ubezpieczenia ac będzie przebiegał o wiele sprawniej.

Przy składaniu likwidacji szkody ważny jest termin

Kluczowe jest to, aby stosować do wymagań w zakresie terminów, które obowiązują w Twoim towarzystwie ubezpieczeniowym. Niektóre z nich wymagają bowiem obowiązek zgłoszenia szkody ac maksymalnie następnego dnia roboczego. Warto także wspomnieć, że naprawa samochodu ze swojego ac jest możliwa wówczas, gdy brałeś udział w zdarzeniu drogowym, ale nie jesteś jego sprawcą.

Po uzyskaniu wypłaty odszkodowania będziesz mógł przystąpić do dalszych działań zmierzających do przywrócenia Twojego auta do dawnego stanu.

Trzeba przy tym podkreślić, że jeśli jako właściciel polisy nie zgłosiłeś szkody w należyty sposób, który został określony w OWU w wyniku niedbalstwa lub umyślnego działania – wówczas może to zostać za czynnik znacznie utrudniający ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. To z kolei może doprowadzić do obniżenia odszkodowania z AC. Nie warto zatem zwlekać ze zgłoszeniem szkody – dzięki temu firmy ubezpieczeniowe będą mogły od razu przystąpić do działania i zacząć proces odszkodowawczy.

Wystosowałeś zgłoszenie szkody – i co dalej?

Warto jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku kiedy naprawa samochodu zostanie oszacowana np. na 100 czy 200 zł – nie zawsze warto to zgłaszać. Dotyczy to np. sytuacji, w których franszyza integralna wynosi 500 zł, a szacowany koszt naprawy został wyceniony na znacznie niższą kwotę.

Twoje ubezpieczenie ac może zlikwidować szkodę na dwa sposoby. Bezgotówkowo – dokonując naprawy pojazdu w warsztacie, albo kosztorysowo. Wówczas, gdy otrzymasz kosztorys za naprawę auta i likwidację szkody otrzymasz na tej podstawie wypłatę odszkodowania. Jeżeli jednak za zlikwidowanie szkody otrzymałeś zbyt niską kwotę, jaka dotyczyła naprawy auta – odwołaj się od tej decyzji.

Jako właściciel auta jesteś narażony na ryzyko znalezienia się w różnych wymagających sytuacjach drogowych. Jeżeli chcesz zyskać większe poczucie bezpieczeństwa za kółkiem i mieć pewność, że nawet w przypadku uszkodzeń czy kradzieży będziesz mógł liczyć na pomoc – wówczas ubezpieczenie będzie mogło zapewnić Ci realne korzyści.