Każdy kierowca musi znać znaki drogowe ze względów bezpieczeństwa na drodze. Są one cennymi informacjami i regulują ruch drogowy. W Polsce wyszczególniamy 10 typów znaków ( wliczając w nie sygnalizacje świetlną ) a każde z nich zawierają od kilkunastu do kilkudziesięciu konkretnych znaków.

Czym jest znak drogowy?

Znak drogowy jest oznaczeniem, którego znaczenie opisane jest w przepisach prawa o ruchu drogowym. Obowiązują one dla każdego uczestnika ruchu i informują np. o ograniczeniu prędkości lub zbliżającym się przejściu dla pieszych. Bez dobrej znajomości znaków można spowodować wypadek lub samemu mu ulec.

Rodzaje znaków drogowych na drodze

Możemy podzielić znaki drogowe na kilka kategorii. Znaki ostrzegawcze, jak mówi sama nazwa ostrzegają kierowców. Umieszcza się je, gdy na drodze może pojawić się zagrożenie, np. przy robotach drogowych. Znaki zakazu nie pozwalają na wykonywanie różnych manewrów np. zawracaniu czy wjazdu, czy wyrażają ograniczony sposób poruszania się samochodów. Znaki nakazu natomiast wskazują obowiązki i sposób jazdy, np. nakaz jazdy po prawej stronie jezdni czy lewej stronie jezdni. Inną dużą grupą są znaki informacyjne, które informują o sposobie korzystania z drogi czy o obiektach, które się na niej znajdują. Ostatnią typem sygnałów drogowych są znaki dla pieszych. Są przeznaczone dla pieszych i wlicza się do tej grupy znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu oraz informacyjne. Znaki można także podzielić ze względu na ich usytuowanie. Znaki pionowe umieszczane są po prawej stronie drogi jako słup w bity w ziemię, natomiast znaki poziome malowane są na jezdniach, np. przejście dla pieszych czy przerywane linie. Poza wyżej wymienionymi znakami na naszych drogach możemy również spotkać takie przedmioty jak chociażby zapory drogowe blokujące wjazd na dany pas jezdni w momencie remontu bądź pachołki odgradzające taki właśnie remontowany pas, a także lampy ostrzegawcze i tablice informujące nas o zmianach na danym odcinku drogi.

Nauka o znakach drogowych

Aby poszerzyć wiedzę na temat znaków drogowych warto zacząć naukę już od najmłodszych lat. W szkole często pojawiają się przeróżne lekcje na ten temat, a także dzieci mogą wykorzystać ją zdając na kartę rowerową lub motorowerową. Następnie wraca się do tej wiedzy podczas zdawania kursu na prawo jazdy. Także można następnie zdobyć dodatkowe uprawnienia na pojazdy kołowe, ciężarówki, ciągniki, motocykle lub nawet tramwaje oraz autobusy. Warto pamiętać, że znaki drogowe są bardzo istotne w naszym życiu.